Luty 24, 2015

Fakty


2016-05-24_1149_001 

CZY MOŻNA JEŚĆ ŚWIERSZCZE?

s                            FAO o świerszczach

    Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa wydała raport w którym stwierdziła, że owady są świetnym źródłem białka. Insekty oferują możliwość połączenia tradycyjnej wiedzy z nowoczesną nauką w celu zmniejszenia głodu i poprawy ludzkiej rezerwy żywności na świecie. Szacuje się, że do 2050 roku populacja wzrośnie do 9 miliardów ludzi na całym świecie. Światowa organizacja FAO próbuje nagłośnić temat żywności. Jej zdaniem przyrost o kolejne 2 miliardy ludzi doprowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na żywność. FAO obawia się również, że w późniejszych latach możemy mieć problemy z wyżywieniem całej populacji. Dlatego też swoje działania skupiła na propagowaniu jedzenia insektów, a w tym świerszczy. Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa owady są w stanie dostarczyć nawet do 70% surowego białka, zawierają dużo minerałów i witamin ważnych dla zdrowia człowieka. Owady są szczególnie bogate w fosfor, potas, żelazo, miedź, cynk, mangan, sód, witaminy B1 B2 i niacyny. FAO uznało, że ludzie jedzą owady nie tylko dla ich odżywczych zawartości, ale także z powodu ich smaku.

2016-05-24_1150

CZY JEMY ŚWIERSZCZE?   swierszBEZTLAblack

    Uczeni twierdzą, że każdy zjada przynajmniej kilogram insektów rocznie. Śladowe ilości znajdują się w produktach takich jak koncentraty pomidorowe, masło orzechowe, czekolada, soki owocowe czy też w samym piwie. Nie można również zapomnieć o owadach pochłanianych podczas snu.

ZALETY KONSUMOWANIA ŚWIERSZCZY      

Trze podstawowe korzyści  włączenia świerszczy do naszego menu to:

1. Wysokie wartości odżywcze

2. Zmniejszenie głodu na świecie

3. Redukcja zanieczyszczenia środowiska

  • Przede wszystkim świerszcze są zdrowe, posiadają mnóstwo białka oraz mikroelementów takich jak żelazo, witaminy A, B, wapń, magnez, cynk i wiele innych. Wszystkie wartości ze świerszczy  odpowiadają składnikom, które uzyskujemy z mięsa.
  • Mają wysoką zdol­ność prze­miany się w pasze (czyli zdol­ność zwie­rzę­cia do  prze­kształ­ce­nia masy paszy w przy­rost masy ciała, przed­sta­wiane jako przy­rost masy zwierzęcia w kg po spożyciu danej ilości paszy). Eks­perci wyli­czyli, że świersz­cze osiągają wynik 12 razy lepszy niż bydło.
  • Określa się, że insekty mają niższą odczuwalność bólu w procesach hodowlanych.
  • Mogą być hodow­ane w eko­lo­giczny spo­sób bez negatywnych efektów zewnętrz­nych, zmniej­sza­jąc zanie­czysz­cze­nie powietrza.
  • Hodowla pochłania znacznie mniej wody.
  • Podczas hodowli dochodzi do zdecydowanie mniejszej emisji  gazów cieplarniach i szkodliwych amoniaków w porównaniu z hodowlą innych zwierząt.
  • Stanowią one niewielkie ryzyko przeniesienia infekcji chorobotwórczych.
  • Świerszcze potrzebują zdecydowanie mniej obszaru do hodowli. Co więcej nie przeszkadza im ciasnota i stłoczenie w przeciwieństwie do hodowli zwierząt takich jak kury, świnie, krowy etc.
  • Samice świerszczy są produktywne. Podczas hodowli samica składa od 50 do 100 jaj co dwa trzy dni.

   Pomimo wielu walo­rów spo­ży­wa­nia insek­tów, miesz­kańcy sta­rego kon­ty­nentu mają duże bariery w prze­ła­ma­niu się do uzy­ski­wa­nia białka ze źró­deł, jakimi są świersz­cze. Nie­mniej jed­nak, histo­ria poka­zuje, że wzorce żywie­niowe szybko się zmie­niają, szcze­gól­nie w okre­sie glo­ba­li­za­cji, czego przy­kła­dem na naszych sto­łach są surowe ryby — sushi, kre­wetki, homary, kraby etc.

2016-05-24_1149

ŚRODOWISKO   

     O tym jak bardzo ważne jest dla nas środowisko świadczą liczne działania na rzecz poprawy jego stanu. Zaczynając od samej promocji, komunikatów, edukacji, monitoringu, regulacji, raportów, po wszelakie działania takie jak ograniczenie gazów cieplarnianych, czyli Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych z Kioto.
Na środowisko może mieć pozytywny wpływ również zmiana naszych upodobań kulinarnych. Jedną z akcji ONZ-tu jest próba przekonania naszej populacji do konsumpcji owadów, a w tym świerszczy. Głównymi symptomami do zmiany urodzaju kuchni jest zmniejszenie głodu i emisji gazów cieplarnianych.

Spo­śród owa­dów jedy­nie ter­mity, kara­lu­chy i chrząsz­cze wytwa­rzają związki metanu, które pocho­dzą z fer­men­ta­cji bak­te­ryj­nej.
Jednak emisja gazów cieplarnianych spowodowana przez owady zaakceptowane do spożywania w Europie (takie jak larwy motyli, homary, świersz­cze) jest znacznie mniejsza. Zwie­rzęta hodow­lane wytwa­rzają rów­nież wiele groź­nych i nie­bez­piecz­nych sub­stan­cji zanie­czysz­cza­ją­cych nasze śro­do­wi­sko, a w tym bar­dzo szko­dliwy amo­niak. Może on dopro­wa­dzić do nitry­fi­ka­cji lub zakwa­sze­nia gleb. Larwy motyli, świersz­cze, sza­rań­cze rów­nież wypa­dają znacz­nie korzyst­niej niż bydło pod względem emi­sji tego szko­dli­wego gazu

 10840-NMUHU2
ZE ŚWIATA

 Angelia Jolie

angelina Jolie - ambasador ronzo

     Jedna z bardziej znanych aktorek na świecie Angelina Jolie udzieliła wywiadu w, którym opowiadała o karmieniu dzieci świerszczami. W jednym z wywiadów dla Louis Vuitton aktorka wspomniała o zamiłowaniu jej dzieciaków do tego rodzaju smakołyków. Tym samym stała się ambasadorką jedzenia świerszczy. Jolie powiedziała o tym, że jej dzieci kochają jeść świerszcze, a tym samym ona też nauczyła się je jeść. Poniżej znajduję się link do filmu. Fragment zaczyna się od 6:06 minuty.

 Angelia Jolie

     Jedna z bardziej znanych aktorek na świecie Angelina Jolie udzieliła wywiadu w, którym opowiadała o karmieniu dzieci świerszczami. W jednym z wywiadów dla Louis Vuitton aktorka wspomniała o zamiłowaniu jej dzieciaków do tego rodzaju smakołyków. Tym samym stała się ambasadorką jedzenia świerszczy. Jolie powiedziała o tym, że jej dzieci kochają jeść świerszcze, a tym samym ona też nauczyła się je jeść. Poniżej znajduję się link do filmu. Fragment zaczyna się od 6:06 minuty.

Meksyk

meksyk świerszcze

 

     W meksyku świerszcze są idealną przystawką do piwa i tequily. Meksykańska odmiana świerszczy jest smażona i zostaje doprawiona sokiem z limonki, solą i chili. Przysmak ten nazywa się  Chapulines.

Holandia Swieszcze w Holandii

 

a

    W Holandii wprowadzono nowy program rządowy, który ma pomóc w walce z głodem. Zwalczanie głodu będzie kosztowało około 3 mln euro, a projekt będzie polegał na promowaniu jedzenia robaków. Jeden z większych supermarketów w Holandii, mający kiedyś swoje sklepy w Polsce zaoferował swoim klientom produkty na bazie insektów. Konsumenci mogą nabywać różnego rodzaju zakąski ze świerszczy czy larw motyli. Wcześniej  takie produkty można było nabyć jedynie w specjalnych sklepach z żywnością biologiczną. Dziś widzimy trend w którym owady wchodzą do codziennych sklepów.

 


Google+